^ Наверх
facebook

Сінод 2021-2023

Архіў

Архіў (2)

Вітаем Вас у раздзеле “Парафіяльны Архіварыус”, у якім будзем імкнуцца публікаваць архіўныя дакументы, звязаныя з каталіцтвам у Горацкім краі.

Пятница, 18 Ноябрь 2016 10:48

Парафіяльны Архіварыус

Автор

Вітаем Вас у раздзеле “Парафіяльны Архіварыус”, у якім будзем імкнуцца публікаваць архіўныя дакументы, звязаныя з каталіцтвам у Горацкім краі.

 

 

№ п/п

Дата дакумента

Загаловак дакумента альбо справы, анатацыя да дакумента альбо справы

пошукавыя дадзеныя

1.

1754

Фундацыйны акт Раманаўскага касцёла

 

Дата фундацыі, хто быў фундатарам і інш.

НГАБ, фонд 1781, вопіс 2, справа 93, ліст 22.

2.

1761

Інфармацыя кароткая аб іконе Маці Божай Бялыніцкай

 

Гістарычны нарыс, старажытная песня да Маці Божай

Informacya krótka, de origine Obrazu Matki Naśw. Bialynickiej (...) który koronowany jest przez JW Jerzego Hilzena bsk. Smoleńskiego r.1761 sept. dnia 20

3.

1808

Зварот князёў Дандукавых-Корсакавых у справе Раманаўскага касцёла

 

Тытул касцёла, фундатар

НГАБ, фонд 1781, вопіс 2, справа 93, ліст

 1, 1аб.

4.

1808

Рапарт кс. Блажаевіча да Мітрапалітальнага Кансісторыя ў Магілёве

 

Апісанне стану святыні, прозвішча душпастыра і інш.

 

НГАБ, фонд 1781, вопіс 2, справа 93, ліст 5.

5.

1852-1853

Табель лекцый з Горыгорацкага Землядзельчага Інстытута на І-шае паўгоддзе 1852-1853 вучэбнага года.

 

прозвішча душпастыра

 

 

6.

1839

зварот кіраўніка Міністэрства Унутраных Спраў да Магілёўскага генерал-губернатара адносна знішчэння каталіцкай святыні ў м. Раманава

 

Некаторыя звесткі аб касцёле (дата заснавання, фундатар, хто прычына ліквідацыі святыні)

 

НГАБ, фонд 1297, вопіс 1, справа 11281, ліст 1, 1аб

7.

1840

“Ведамасць аб Рымска-Каталіцкім Горацкім прыходзе”

 

Некаторыя звесткі аб парафіі (пералік мясцовасцей, якія прыналежалі прыходу, колькасць парафіянаў). Успамінаюцца душпастыры.

 

НГАБ, фонд 1297, вопіс 1, справа 11769, лісты 72, 72аб, 73.

8.

1840

Зварот Кіраўніка Міністэрства Унутраных Спраў да Магілёўскага генерал-губернатара наконт ліквідацыі раманаўскай святыні.

 

 

Успамінаецца спроба магчымасці продажу будынка касцёла Магілёўскай кансісторыяй.

НГАБ, фонд 1297, вопіс 1, справа 11281, ліст 10аб.

9.

1861

Памятная кніжка Магілёўскай губерні на 1861г.

 

Некаторая інфармацыя аб каталіках у Раманава, Горках, Кадзіно

 

http://arc.familyspace.ru/
archive/Pamyatnaya_
knizhka_mogilevskoy
_gubernii_na_1861_
god_132

10.

1862

Памятная кніжка Магілёўскай губерні на 1863г.

 

Успамінаецца дата парафіяльнага свята ў Горках, а таксама кс. А. Манюшка

 

 http://infobelarus.nlb.by

11.

1863

Спіс студэнтаў Горы-Горацкага земляробчага інстытута

Імёны і прозвішчы каталікоў

НГАБ, ф. 3257, в. 1, спр. 53, ар. 2-2 адв.

12.

1863

Запіска па справе аб кс. Манюшка

Некаторыя звесткі пра
кс. А. Манюшка

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр.62, ар. 81, 81 адв., 82.

13.

1864

Алфавитный список лиц, осужденных за участие в восстании 1863-1864 гг. на лишение прав состояния, конфискацию имущества и ссылку.

Успамін аб кс. А. Манюшка, звесткі аб яго паходжанні

НГАБ, ф. 319, в. 1, спр. 479, ар. 20 адв.

14.

1864

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1864г., Магілёў 1864

Імя і прозвішча святара, які апекаваўся Горацкай парафіяй, а таксама святара, які выкладаў у Горыгорацкім інстытуце

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1864г., Магілёў 1864, с. 45, 123

15.

1865

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1865г., Магілёў 1865, с. 111, 150.

Некаторыя звесткі пра
душпастыраў Горацкага касцёла

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1865г., Магілёў 1865, с. 111, 150.

http://arc.familyspace.ru
/archive/Pamyatnaya
_knizhka_mogilevskoy
_gubernii_na_1865_god_128

16.

1866

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1866г., Магілёў 1866, с. 165.

Некаторыя звесткі пра
душпастыраў Горацкага касцёла

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1866г., Магілёў 1866, с. 165.

17.

1867

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1867г., Магілёў 1867, с. 188.

Некаторыя звесткі пра
душпастыраў Горацкага касцёла

Памятная кніжка Магілёўскай губерніі на 1867г., Магілёў 1867, с. 188.

18.

1882

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III, c. 125.

ёсць інфармацыя аб фундатары Горацкага касцёла

Krzywicki J., Jelski A. Romanowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom ІІІ. Warszawa, 1882.

19.

1888

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IX

 

згадваецца інфармацыя аб колькасці каталікоў у Раманава

Krzywicki J., Jelski A. Romanowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IX: Poźajście — Ruksze. — Warszawa, 1888.

20.

1882

гравюра “Горки в 18 столетии

 

бачна вежа Горацкага касцёла

“Живописная Россия. Литовское и Белорусское Полессе” 1882, т.2 с.417.

21.

1884

Опыт описания Могилевской Губернии. Книга 3, с.55.

Статыстычныя дадзеныя аб колькасці каталіках у Горацкім павеце

А. С. Дембовецкий (ред.), Опыт описания Могилевской Губернии. Книга 3, Могилёв 1884

22.

1899

O cudownym obrazie Matki Boskiej w kościele oo. karmelitów w Białyniczach. Wiadomości historyczne, zebrane przez x. Wacława Kapucyna.

O cudownym obrazie Matki Boskiej w kościele oo. karmelitów w Białyniczach. Wiadomości historyczne, zebrane przez x. Wacława Kapucyna. Kraków, 1899.

23.

1900

Путевые заметки стольника П. А. Толстого о Могилевской губернии в 1697—1699 гг

Апісанне Горак, успамінаецца што ў горадзе была каталіцкая святыня, а таксама Раманава, што ў мястэчку ёсць каталікі

 

Могилевская старина. Выпуск 1. Сборникъ статей "Могилевских Губернских Ведомостей". с. 44-49.

24.

1897

[Вып. 6] : Наличное население обоего пола по уездам и городам, с указанием преобладающих вероисповеданий и главнейших сословий

с. 1, с. 17-18

Статыстычныя дадзеныя аб веравызнаннях у Магілёўскай губерніі, у тым ліку колькасць каталікоў у Горацкім павеце

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 года.

(под редакцией Н. А. Тройницкого), 1905

25.

1929

Карта з падзеяў паўстання 1863г. у Горках

Месцазнаходжанне касцёла ў Горках

С.Цытовіч, 1863г. 1863г. у Горы-Горках быўшай Магілёўскай губерніі. Падзеі паўстання, у: Беларуская Акадэмія Навук.Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кн. 8. Працы класа гісторыі. т.ІІІ. Мінск 1929, с. 217-340.

26

1863

Рапарт Горацкага павятовага іспраўніка №48 ад 17.05.1863г.

Звесткі аб арышце кс. Дабравольскага і кс. А. Манюшка, а таксама аб вобыску іх жылля.

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр. 18, ар. 30, 30 адв.

27

1863

Прадпісанне канцэлярыі кіраўніка МУС Магілёўскай губерніі №304 ад 15.05.1863

Наказ аб арышце кс. Дабравольскага і кс. Манюшка

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр. 18, ар. 27

28

1863

Зварот біскупа Станеўскага да кіраўніка Магілёўскай губерніі ў чэрвені 1863г.

Просьба аб памілаванні святароў, якія ўдзельнічалі ў паўстанні

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр. 18, ар. 41, 41 адв., 42

29

1864

Рапарт Камандуючаму войскам, размешчаным у Магілёўскай губерніі № 17 ад 26.03.1864

Данос аб тым, што кс. Манюшка, а таксама іншыя арэстанты спявалі гучна рэлігійныя песні і маліліся.

 

НГАБ, ф. 3256, в. 2, спр. 54, ар. 247.

30

1844??

Інфармацыя аб капліцы ў в. Кадзіно

 

Апісанне стану капліцы і іншыя звесткі, ёсць подпіс адміністратара Горы-Горацкага касцёла кс. Яна

НГАБ, ф. 1781, в. 28, спр. 40, ар. 348 адв., 349.

31

1891

Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году…, стр. 27, 28.

Успамін аб касцёле ў Горках, апісанне Кадзіно

Таннер, Бернгард Леопольд. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году : пер. с лат. / Бернгард Таннер ; пер., прим. и прил. И. Ивакина. - М., 1891. - XII, 203 с., 5 л. ил., стр. 27, 28.

32

1866-67

Справа аб знойдзеных рэчах у аргане зліквідаванага Горацкага касцёла.

 

Рапарты і прадпісанне адносна лёсу знаходкі.

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр. 183, ар. 1, 1 адв., 2, 2 адв., 13, 14, 14 адв.

33

1929

1863г. у Горы-Горках быўшай Магілёўскай губерніі. Падзеі паўстання.

Штрыхі гісторыі Горацкага касцёла, інфармацыя аб святарах, паўстанні 1863г. у Горках

С.Цытовіч, 1863г. 1863г. у Горы-Горках быўшай Магілёўскай губерніі. Падзеі паўстання, у: Беларуская Акадэмія Навук.Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кн. 8. Працы класа гісторыі. т.ІІІ. Мінск 1929, с. 217-340.

34

1960

Горыгорацкі сельскагаспадарчы інстытут

Некаторая інфармацыя аб каталіках, якія навучаліся ў інстытуце.

 

35

1853

Даклад за 1852-1853 акадэмічны год па Горыгорацкаму земляробчаму інстытуту і вучылішчу

Звесткі аб кс. Я. Рымша

Архіў музея БДСГА

36

1866

Рапарт Горацкага іспраўніка аб ліквідацыі Горацкага касцёла

НГАБ, ф. 2001, в. 2, спр. 1032, ар. 7-8.

37

1866

Акт агляду будынка ліквідаванага Горацкага касцёла ад 22.10.1866г.

Інфармацыя аб лёсе будынку Горацкага касцёла

НГАБ, ф.2001, в. 2, спр. 1032, арк. 8, 8адв.

38

1861

Kurier Wileński № 91 ад 21.11.1861, с. 882

Апісанне Горак, некаторыя звесткі аб касцёле, кс. А. Манюшка

Kurier Wileński № 91 ад 21.11.1861, с. 882.

39

1861

Песні набажныя варыянт 1

Тэкст гімну паўстанцаў

НГАБ, ф. 1430, в. 1, спр. 31237, ар. 4, 4 адв., 5, 5 адв., 6, 6 адв., 7.

40

1861

Песні набажныя варыянт 2

Тэкст гімну паўстанцаў

С.Цытовіч, 1863г. 1863г. у Горы-Горках быўшай Магілёўскай губерніі. Падзеі паўстання, у: Беларуская Акадэмія Навук.Запіскі аддзелу гуманітарных навук. Кн. 8. Працы класа гісторыі. т.ІІІ. Мінск 1929, с. 217-340.

41

1805

Візітацыя Горацкага касцёла

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1387, арк. 193-200 адв.

42

1805

Візітацыя Горскага касцёла

Апісанне  Горацкага касцёла, інфармацыя пра святароў, некаторыя гістарычныя звесткі

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1387, арк. 201-202 адв.

43

1650

PATRONI PROPRII MAGNI DUCATUSLITUANIAE

gratia miraculorum celebria

Інфармацыя аб святых, якія асаблівым чынам ушагоўваліся на тэрыторыі ВКЛ у 17ст

Alberto Wiiuk Koiałowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium. – Vilnae: typis academicis, 1650, стр. 1-11.

44

1840

Зварот №1765 ад 27.03.1840г. АрхіяпіскапаСмарагда (Крыжаноўскага) да губернатара Дзьякава

Інфармацыя аб лёсе будынку Раманаўскага касцёла

НГАБ, ф.1297, в. 1, спр. 11281, арк. 6-7.

45

1840

Пісьмо Архіяпіскапу Смарагду ад губернатара Дзьякава

Інфармацыя аб лёсе будынку Раманаўскага касцёла

НГАБ, ф.1297, в. 1, спр. 11281, арк. 8, 8 адв.,9.

46

1841

Рапарт Магілёўскага Грамадзянскага Губернатара №345 ад 17.01.1841г. аб перадачы будынка Раманаўскага касцёла ў ведамства Праваслаўнай царквы.

Інфармацыя аб лёсе будынку Раманаўскага касцёла

НГАБ, ф.1297, в. 1, спр. 11281, арк. 13,13адв.

47

1860

Фармулярны спіс аб кс. Аляксандра Манюшка

НГАБ, ф.1781, в. 25, спр. 149, ар. 218, 218адв, 219.

48

1791

Акт перадачы Раманаўскага касцёла аа. Францішканам

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1372, ар. 1-5адв.

49

1861

Фармулярны спіс аб кс. Аляксандра Манюшка

НГАБ, ф.1781, в. 25, спр. 150, ар. 189, 189адв, 190.

50

1841

Касцёл, у: Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Некаторыя звесткі з гісторыі парафіі, апісанне святыні

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.11-13адв.

51

1841

Фундуш і капітал, у: Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Эканоміка ў Горыгорацкай парафіі

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.24, 24адв., 25, 25 адв., 33, 33адв., 34, 34адв., 35, 35адв.

52

1841

Інвентар сакрыстыі, у: Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Літургічныя параметры

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.13адв.-18.

53

1841

Горскі філіяльны касцёл, у: Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Апісанне капліцы ў Горах

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.18.-21.

54

1841

Апісанне стану Горыгорацкай парафіі і фундушныя абязацельствы прыхода, у:  Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Апісанне прыхода, пералік капліц, статыстыка, інфармацыя аб фундатарах, гістарычныя звесткі

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.21, 21адв.

55

1842

Гадавая ведамасць аб багадзельні Горацкай

Звесткі аб багадзельні пры Горацкай парафіі

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.116.

56

1841

Горацкая плябанія, у:  Падрабязная ведамасць аб Горы-Горацкім касцёле і яго фундушы

Апісанне маёмасці  і інш.

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар. 21адв.-24.

57

1842

Заўвага настаяцелю Горацкага касцёла ад візітатара парафіі.

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.36.

58

1842??

Пераліковая ведамасць Горацкага касцёла

НГАБ, ф.1781, в. 26, спр. 1454, ар.79адв.-86.

59

1744

Statusecclesiasticus

Інфармацыя аб духавенстве Аршанскага дэканата

VictorinusHryncewicz, Synodusdioecesanavilnensisabillustrissimo, excellentissimoacreverendissimodominoD. MichaeleJoanneZienkowiczDei&apostolicaesedisgratiâ episcopovilnensiinecclesiacathedralisua, annoDniMDCCXLIV. diebus 10. 11. 12. m. febr: celebrata. – Vilnae, 1744, с.171,190-191.

60

1744

Ordo &Numerus  Decanatuum, EcclesiarumPraepositalium, Parochialium, Urbium & Villarum; eisJureParochialisubjectarum , necnonEcclesiarumRegularium & HospitaliuinDioecesiVilnensiexistentium

Інфармацыя аб парафіях у Аршанскім дэканаце.

VictorinusHryncewicz, Synodusdioecesanavilnensisabillustrissimo, excellentissimoacreverendissimodominoD. MichaeleJoanneZienkowiczDei&apostolicaesedisgratiâ episcopovilnensiinecclesiacathedralisua, annoDniMDCCXLIV. diebus 10. 11. 12. m. febr: celebrata. – Vilnae, 1744, с. 37, 127-132.

60

1908

Jezuici w Polsce (w skroceniu, 5 tomow w jednym).

Інфармацыя місіі аа. Іезуітаў у Кадзіно, Мсціслаўі, Расне, Фашчаўцы, Оршы, Магілёве

ks. Stanisław Załęski,

Jezuici w Polsce (w skroceniu, 5 tomow w jednym). –

Kraków: drukiem i nakładem drukarni W.L.Anczyca i sp., 1908. – 369 s.

61

1650

LOCA MAGNI DUCATUSLITUANIAE

gratia miraculorum celebria

Інфармацыя аб мясцінах, якія славіліся асаблівымі Божымі ласкамі на тэрыторыі ВКЛ у 17ст.

Alberto Wiiuk Koiałowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium. – Vilnae: typis academicis, 1650, стр. 21-36.

62

1650

DOMICILIA RELIGIOSA PER PROVINCIAS M. DUKATUS LITUANIAE

аб каталіцкіх манаскіх асяродках тэрыторыі ВКЛ у 17ст.

Alberto Wiiuk Koiałowicz, Miscellanea rerum ad statum ecclesiasticum in Magno Lituaniae Ducatu pertinentium. – Vilnae: typis academicis, 1650, стр. 101-112.

63

1913

Biskupstwo Wileńskie

Штрыхі гісторыі Касцёла на Магілёўшчыне да ўтварэння Магілёўскай архідыяцэзіі

Ks. J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych 

64

2006

Інфармацыя аб дэкрэце заснавання парафіі ў Горках

Мінска-Магілёўскі Агляд

65

2006

Інфармацыя аб дэкрэце пра прызначэнне душпастыра ў Горкі

Мінска-Магілёўскі Агляд

66

2007

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі Горацкага прыхода

Архіў парафіі.

67

2013

Дэкрэт аб прызначэнні душпастыра Горацкай парафіі

Архіў парафіі.

68

2014

Дакумент аб зацвярджэнні зменаў у Статут Горацкай парафіі адносна юрыдычнага адрэсу

Архіў парафіі

69

2015

Дэкрэт аб пасвячэнні будынку капліцы ў Горках

Архіў парафіі.

Пятница, 18 Ноябрь 2016 10:08

Фундацыйны акт Раманаўскага касцёла

Автор

 

archiu0009